CI-22G青花天燈咖啡杯盤組2入


1,350

規格與尺寸:

             杯高:8.5cm

            杯口內徑:5.6 cm

            杯盤:左右最長:11.6cm

            杯盤:上下最長:11.8cm

            湯勺長度:12.7cm

 

說明天燈祈福

  平溪放天燈是台灣精彩的民俗活動。相傳,古時村民放天燈以告知逃難者可以安全返家。天燈因而成為平安的象徵。現在,人們通常寫上心願用天燈祈福

特別以平安、幸福、富貴、健康的概念來設計圖騰,讓商品更加有祝福的意味


立即購買 CI-22G青花天燈咖啡杯盤組2入

定價:1,350